Welkom op de pagina bemiddelen en onderhandelen van het kantoor Bloom Law. Bemiddeling is een proces waarbij een onafhankelijke derde partij, de bemiddelaar, betrokkenen helpt bij het oplossen van een geschil of conflict. De bemiddelaar faciliteert de communicatie tussen de partijen en helpt hen bij het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting die vaak wordt gebruikt als alternatief voor een rechtszaak. Het proces is vrijwillig en vertrouwelijk, en de betrokken partijen hebben de controle over de uitkomst van de bemiddeling. In plaats van een beslissing opgelegd te krijgen door een rechter, werken de partijen samen om een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is.

Het bemiddelingsproces kan helpen om de communicatie tussen partijen te verbeteren en de relatie tussen hen te herstellen, en kan ook kosteneffectiever en sneller zijn dan het voeren van een kostelijke en langdurige rechtszaak.

Verschillende advocaten van Bloom zijn erkend bemiddelaar, met bijzondere specialisatie in enerzijds bemiddeling met openbare besturen en anderzijds bemiddeling in commerciële geschillen.

Contact